**ลูกค้าสามารถดูภาพขนาดใหญ่ได้โดยคลิกที่ภาพค่ะ**  
           
ของชำร่วยของใช้มีประโยชน์ กระเป๋าใส่เหรียญ   ของชำร่วยที่หนีบกระดาษติดกระจก   ตะเกียบของชำร่วย  
รหัสสินค้า:TH 11
16 ฿.
กระเป๋าเงิน-ทอง
 
   
 
รหัสสินค้า:TH 12
21 ฿.
ราวหนีบกระดาษ
 
   
 
รหัสสินค้า:TH 13
16 ฿.
ตะเกียบไม้ แพ็คปลอกไหม
 
   
 
 
ของชำร่วยที่หนีบกระดาษติดกระจก   ของชำร่วยกล่องกระดาษสา   ของชำร่วยกล่องกระดาษสารูปหัวใจ  
รหัสสินค้า:TH 14
29 ฿.
ราวหนีบกระดาษแพ็คกล่อง
 
   
 
รหัสสินค้า:TH 15
16 ฿.
กล่องกระดาษสา
 
   
 
รหัสสินค้า:TH 16
16 ฿.
กล่องกระดาษสา
 
   
 
   
ของชำร่วยสมุดโน๊ต   ของชำร่วยถ้วยน้ำจิ้มตราไก่   ถ้วยน้ำจิ้มรูปเรือ  
รหัสสินค้า:TH 17
16 ฿.
สมุดโน๊ตปกผ้าไหม
 
   
 
รหัสสินค้า:TH 18
16 ฿.
ถ้วยน้ำจิ้มตราไก่
 
   
 
รหัสสินค้า:TH 19
16 ฿.
ถ้วยน้ำจิ้มตราไก่รูปเรือ
 
   
 
 
ถ้วยน้ำจิ้มรูปปลา   ของชำร่วยถ้วยกาแฟตราไก่   ของชำร่วยถ้วยกาแฟตราไก่  
รหัสสินค้า:TH 20
16 ฿.
ถ้วยน้ำจิ้มรูปปลา
 
   
 
รหัสสินค้า:TH 21
21 ฿.
ถ้วยตราไก่มีหู
 
   
 
รหัสสินค้า:TH 22
16 ฿.
ถ้วยตราไก่มีหู
 
   
 
   
ของชำร่วยถ้วยน้ำจิ้มรูปหัวใจ   ของชำร่วยตลับอเนกประสงค์   ของชำร่วยตลับหัวใจอเนกประสงค์  
รหัสสินค้า:TH 23
20 ฿.
ถ้วยน้ำจิ้มตราไก่ ไซต์ L
 
   
 
รหัสสินค้า:TH 24
18 ฿.
ตลับวงรีรูปดอกไม้
 
   
 
รหัสสินค้า:TH 25
18 ฿.
ตลับหัวใจตราไก่
 
   
 
   
ของชำร่วยถ้วยชาตราไก่   ของชำร่วยกาแฟตราไก่ใส่ถุงผ้าแก้ว   ของชำร่วยของชำร่วยที่เปิดขวดรูปหนู  
รหัสสินค้า:TH 26
16 ฿.
แก้วชาจีนตราไก่
 
   
 
รหัสสินค้า:TH 27
23 ฿.
แก้วชาจีนตราไก่แพ็คถุงตาข่าย
 
   
 
รหัสสินค้า:TH 28
16 ฿.
หนูเปิดขวด
 
   
 
   
ของชำร่วยที่เปิดขวดปลาโลมาเปิดขวด   ของชำร่วยอาตี๋เปิดขวด   ของชำร่วยสมุดโน๊ตลายหัวใจสีชมพู  
รหัสสินค้า:TH 29
16 ฿.
โลมาเปิดขวด
 
   
 
รหัสสินค้า:TH 30
16 ฿.
ตี๋+หมวย เปิดขวด
 
   
 
รหัสสินค้า:TH 31
14 ฿.
สมุกโน๊ตลายหัวใจ
 
   
 
   
ของชำร่วยตะเกียบ   ของชำร่วยน้องหมีเปิดสีเหลือง   ของชำร่วยช้อนซ้อมจิ๋ว  
รหัสสินค้า:TH 32
16 ฿.
ตะเกียบไม้
 
   
 
รหัสสินค้า:TH 33
16 ฿.
หมีเปิดขวด
 
   
 
รหัสสินค้า:TH 34
16 ฿.
ช้อนเงินช้อนทอง
 
   
 
   
ของชำร่วยหมอนจิ๋ว   ของชำร่วยช้อนซ้อม   ของชำร่วยถุงบหง่า  
รหัสสินค้า:TH 35
16 ฿.
หมอนผ้าต่วน
 
   
 
รหัสสินค้า:TH 36
29 ฿.
ช้อนซ้อมพลาสติก
 
   
 
รหัสสินค้า:TH 37
16 ฿.
ที่เก็บไม้จิ้มฟันแม็กเน็ต
 
   
 
   
ของชำร่วยกระเป๋าใส่เหรียญสีเงิน   ของชำร่วยกระเป๋าใส่เหรียญสีทอง   ของชำร่วยกระเป๋าใส่เหรียญลายดอกไม้  
รหัสสินค้า:TH 38
16 ฿.
กระเป๋าเงิน
 
   
 
รหัสสินค้า:TH 39
16 ฿.
กระเป๋าทอง
 
   
 
รหัสสินค้า:TH 40
16 ฿.
กระเป๋าผ้าไหม
 
   
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เว็บไซต์ ::www.ของชำร่วย.th :: ทะเบียนพานิชย์เลขที่ 3670300141628เลขที่ 2/223 พหลโยธิน 34 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม
เขตจตุจักร กทม. 10900โทรศัพท์ 02-5611335 มือถือ081-5330669, 082-5132024